(ammat1) 200961_37385.jpgเล่าเรื่อง สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ

เรื่อง / พรศักดิ์  พงศาปาน ที่ปรึกษาสมาคม และอดีตนายกสมาคมก่อตั้ง

 

25 มีนาคม 2541

วันกำเนิดชมรมสื่อมวลชนเกษตรฯ

ขอเริ่มจากประวัติความเป็นมาของสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ....เกิดขึ้นเมื่อ 10 ปีที่แล้ว จากการก่อตัวเป็นชมรมเล็กๆ ที่มีแกนนำประกอบด้วย คุณปัญญา เจริญวงศ์ จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คุณเกียรติพันธ์ จันทราปัตย์ จากรายการแผ่นดินทอง ช่อง 5 และ คุณถวิล สุวรรณมณี จากสถานีวิทยุ มก. ด้วยหวังว่าจะให้เป็นที่รวมตัวของผู้สื่อข่าวสายเกษตรจากสื่อต่างๆ ซึ่งขณะนั้นผู้สื่อข่าวสายอื่นๆ เขามีสมาคมเป็นของตนเองกันแล้ว เราคนข่าวเกษตร ซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจหลัก เป็นอาชีพหลักของคนไทย ยังไม่มีการรวมตัวกันเลยแล้วเราจะมีเอกภาพในการเสนอข่าวที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไร

ข่าวว่า แกนนำทั้ง 3 คน ได้นั่งถกกันที่มุมหนึ่งของงานเลี้ยงที่กรมวิชาการเกษตร สมัย ดร.อนันต์ ดาโลดม เป็นอธิบดี

แนวความคิดนี้ได้ขยายไปสู่สื่อมวลชนเกษตรอีกหลายท่านที่เห็นพ้องต้องกันว่าถึงเวลาแล้วที่เราผองเพื่อนจะต้องผูกพันสามัคคีกับคนในวิชาชีพเดียวกันให้แน่นแฟ้น โดยเฉพาะในการประชุมครั้งแรก ได้มีผู้อาวุโสหลายท่านเข้าร่วมขบวนการ เช่น คุณเปรม ณ สงขลา จากวารสารเคหการเกษตร  คุณประพันธ์ ผลเสวก จากนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน เครือมติชน คุณวิโรจน์ ประกอบพิบูลย์ จากช่อง 9  และอีกหลายท่านลงความเห็นตรงกันว่าถึงเวลาแล้วที่เราคนข่าวเกษตรจะขอสถาปนาตัวเองว่า "ชมรมสื่อมวลเกษตรแห่งประเทศไทย"

คำประกาศนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่  25 มีนาคม 2541 หลังจากนั้นก็ได้มีคณะกรรมการบริหาร โดย ดร.ไตรรัตน์  สุนทรประภัสสร์  จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานชมรมคนแรก 

ครั้งแรกนั้นชมรมยังไม่มีที่ทำการ แต่ได้ใช้ห้องประชุมของสถานีวิทยุ มก. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่พบปะ ต่อมา อาจารย์ชัยวัฒน์ ศีตะจิตต์ ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ได้เชื่อมโยงไปยังอธิการบดีในขณะนั้น คือ ดร. ธีระ สูตะบุตร ขอใช้ห้องประชุมเล็ก ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี เป็นที่ทำการ และก็ได้ใช้สมใจ จนมาถึงยุคของ รศ.ดร.วิโรจน์ อิ่มพิทักษ์ และ รศ. วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีคนปัจจุบัน ก็ยังอนุญาตให้ใช้ต่อจนทุกวันนี้

ประธานชมรมคนถัดมาคือ คุณพีรศิษฐ์  สมแก้ว จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ต่อมา คุณสุราษฎร์ ทองมาก จากนิตยสารเกษตรพัฒนา เข้ามารับไม้ต่อ และตกมาถึงยุคของ คุณพรศักดิ์ พงศาปาน หรือ "ลุงพร ชอนอาชีพ" จากค่ายมติชน

ประธานชมรมผ่านมาคนแล้วคนเล่า แต่ละยุคแต่ละช่วงถือเป็นก้าวผ่านที่สำคัญ มีบางครั้งที่ชมรมยอบแยบมีฐานะทางการเงินคลอนแคลน ถึงขนาดจะไม่มีเงินจ่ายเจ้าหน้าที่ แต่ก็ผ่านพ้นมาได้แบบไม่น่าเชื่อ เพราะความเข้มแข็งของสมาชิกที่ไม่มีวันเปลี่ยนใจเป็นอื่น

...ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทที่ถูกปลูกฝังมาจากรุ่นก่อนๆ...

 

27 กรกฎาคม 2550

วันก่อตั้งสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ

การดำเนินงานในนามของชมรมได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 27  กันยายน 2550 เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการบริหารในขณะนั้นได้มุ่งมั่นพัฒนานำพาชมรมก้าวไปสู่การเป็นสมาคมตั้งแต่นั้นมา ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สืบทอดมาตั้งแต่ประธานชมรมคนก่อนๆ

โดยเฉพาะในยุคของ คุณสุราษฎร์ ทองมาก มีมติที่ประชุมให้ผู้อาวุโสอีก 2 ท่าน คือ คุณประพันธ์ ผลเสวก และ คุณปัญญา เจริญวงศ์ เป็นผู้ทำเรื่องขออนุญาตจดทะเบียนเป็นสมาคม แต่ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าใดๆ

อย่างไรก็ดี มติประชุมดังกล่าวได้จุดประกายฝันให้กับผู้บริหารชมรมชุดต่อมาที่ประกาศเป็นวาระสำคัญแรกๆ ที่จะต้องดำเนินการ จนทุกอย่างสำเร็จลง แม้ว่าจะต้องใช้เวลาเนิ่นนานเป็นปี แต่ความล่าช้าก็นับเป็นสิ่งดีที่ทำให้สมาชิกทุกคนซึมซับรับรู้ร่วมกันในสิ่งที่เกิดขึ้น

การที่ได้รับจดทะเบียนเป็น "สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย" นับเป็นความภาคภูมิใจของสมาชิกที่เป็นคนข่าวสายเกษตร รวมทั้งผู้คนในแวดวง จนได้มีการวางแผนกันว่าจะมีการจัดงานเปิดตัวให้สังคมรับรู้ กำหนดจัดงานตรงกับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 และได้มีการจัดทำหนังสือที่ระลึกในโอกาสได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาคมขึ้นมาเล่มหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่บังเอิญว่าช่วงนั้นมีข่าวเศร้าเกิดขึ้นกับประชาชนคนไทย นั่นคือการเสด็จสู่สวรรคาลัยของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ งานจึงเลื่อนออกไปก่อน

 

14 พฤษภาคม 2552

วันเปิดตัวสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ

จากยุคของคุณพรศักดิ์ พงศาปาน ที่นับเป็นนายกสมาคมก่อตั้ง ก็ตกมาถึงนายกสมาคมเลือกตั้งคนแรกคือ คุณปัญญา เจริญวงศ์  โดยมี คุณถวิล สุวรรณมณี เป็นเลขาธิการ  ที่รับช่วงสานต่อภารกิจต่างๆ โดยเฉพาะการจัดงานเปิดตัวสมาคมอย่างเป็นทางการ

ในช่วงที่ผ่านมา สมาคมในยุคของนายกคนปัจจุบันที่มีคณะกรรมการจากหลากหลายสื่อ ได้จัดงานที่เป็นภารกิจเพื่อสังคมมากมาย โดยเฉพาะการจัดสัมมนาหัวข้อต่างๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทห้างร้านต่างๆ  เช่น  การสัมมนา "พืชพลังงานทดแทนกับอนาคตเศรษฐกิจไทย"  "ปุ๋ยสั่งตัด พัฒนาเกษตรไทย"  "เตรียบรับมือสถานการณ์โลกกับสินค้าเกษตร"  "สื่อมวลชนกับการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงเกษตร"  "ทางรอดทางเลือกยางพาราไทย"  "โอกาสเกษตรไทยในวิกฤตเศรษฐกิจโลก" ฯลฯ ทุกงานที่ว่านี้เป็นการจัดขึ้นเพื่อบริการสังคม ผู้เข้าร่วมงานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

สำหรับงานเปิดตัวสมาคม กำหนดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องประชุม อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุดเด่นจะอยู่ที่การเชิญ นายกฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มาแสดงวิสัยทัศน์ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะในยุคที่การเกษตรของเราตกต่ำขีดสุด อันเนื่องมาจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลก ที่ทำให้การส่งออกต่างๆ ทรุดฮวบอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน แน่นอนว่าได้ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อเกษตรกร ต่ออาชีพที่ทำอยู่ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลาเยียวยานานแค่ไหนภาคเกษตรจึงจะกลับมาได้เหมือนเดิม

ตรงนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับความคิดหลักแหลมของคณะกรรมการจัดงานที่มีอาจารย์ชัยวัฒน์ ศีตะจิตต์ เป็นเรี่ยวแรงสำคัญ

ระยะแรกๆ นั้นข่าวที่ว่านายกฯ อภิสิทธิ์ จะมาพูดนั้นดูจะยังไม่ค่อยเป็นที่น่าเชื่อสักเท่าไร ถึงขนาดที่ว่าคณะกรรมการบางท่านท้าพนันกันเลยว่าท่านนายกฯ จะมาได้หรือไม่ เพราะช่วงที่ทำหนังสือเชิญเหตุการณ์ทางการเมืองอยู่ในช่วงวิกฤตพอดี แต่เมื่อเหตุการณ์คลี่คลายลงไปทุกอย่างก็เข้าที่ มีเสียงตอบรับจากเพื่อนพ้องน้องพี่สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตร นักวิชาการเกษตร ข้าราชการเกษตร สมาคมทางการเกษตร รวมไปถึงเกษตรกรทุกภาคส่วนที่บอกว่างานนี้จะพลาดไม่ได้

คือจะต้องเข้าร่วมรับฟังแนวคิดการพัฒนาภาคเกษตรของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนักเรียนนอก ที่ไม่ได้มาจากบ้านนอก ที่แทบไม่ได้ผูกพันกับการเกษตรใดๆ ว่าจะมีความคิดอ่านอย่างไร จะนำพาภาคเกษตรไปทิศทางใด จะเข้าไปนั่งอยู่ในกลางใจเกษตรกรตัวดำๆได้หรือไม่ จะได้รู้กันก็คราวนี้ละ

แต่สำหรับเราที่เป็นสมาคมคนข่าวเกษตรเล็กๆ ขอบอกว่านี่เป็นความภาคภูมิใจและดีใจอย่างที่สุด ที่นายกฯ อภิสิทธิ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการในครั้งนี้

 เราจะแปรเปลี่ยนความรู้สึกเหล่านี้ให้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ เพื่อความก้าวหน้ามั่นคงต่อไป...

Advertising Zone    Close

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...