กิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555

  

ข้อมูลข่าวสาร ขอเชิญท่องเทียวเชิงเกษตร ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ รวมกับสมาคมสือมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย 

  


 


 

 

 

 


 


 


 

  

  

  

  

 

  เดินทางระหว่างวันที่  10-12 กุมภาพันธ์  2555 

 

วันที่  10 กุมภาพันธ์  2555 

เวลา 05.00 น.           คณะลูกทัวร์พร้อมกันที่ หน้าอาคารวิทยบริการ (ประตู1 ถ.งามวงศ์วาน ติดธนาคารกรุงศรีอยุธยา)

                               ม.เกษตรศาสตร์

เวลา 05.30 น.           ออกเดินทางโดยรถโค๊ชปรับอากาศ 

เวลา 12.00 น.           รับประทานอาหารกลางวันที่  “ร้านอาหาร  บ้านเคียงน้ำ ”ริมแม่น้ำปิงบรรยากาศร่มรื่นสดชื่นท่ามกลางธรรมชาติ

                               กล่อมด้วยเสียงเพลงอันไพเราะทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายเมื่อเข้ามาสัมผัส 

เวลา 13.00 น.           ออกเดินทางต่อ 

เวลา 16.00 น.           เดินทางถึง “งานนมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2554 เชียงใหม่หนาวนี้ไม่ควรพลาดอย่าง

                               ยิ่งใครที่ชื่นชอบในธรรมชาติ ต้นไม้ ดอกไม้ การจัดสวนแปลกๆ เลิศๆ อลังการ  และเป็นงานระดับโลก   

เวลา 18.30 น.           รับประทานอาหารมื้อค่ำที่ร้านอาหาร “ยีราฟ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี”

เวลา 20.30 น.           เข้าพัก “ไนท์ซาฟารี รีสอร์ท” อยู่ท่ามกลางธรรมชาติสงบร่มรื่นภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ภายในตกแต่ง

                               สไตล์ซาฟารีสีสันสดใสสวยงาม พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 

 

เวลา 05.30 น.           ตื่นรับอรุณยามเช้า เตรียมตัวเก็บสัมภาระเปลี่ยนบรรยากาศ ที่พัก (รัตนโกสินทร์)

เวลา 06.00 น.           รับประทานอาหารเช้าที่ “ยีราฟ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี”

เวลา 07.00 น.           เปลี่ยนยานพาหนะจากรถโค๊ชปรับอากาศเป็น รถตู้ ขึ้นดอยอินทนนท์

เวลา 10.00 น.           ถึง.. สถานีวิจัยเกษตรหลวงอินทนนท์    เดินชม..แปลงพืชผัก ไม้ผลและไม้ดอกเมือง

                              หนาว ประมงบนพื้นที่สูการเลี้ยงปลาเรนโบว์เทร้าท์ เป็นปลาที่มีรสชาติดี มีกรดไขมันไม่อิ่มตัว      สามารถลด

                              ปริมาณคลอเรสเทอรอลในเส้นเลือดยังเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป    (วิทยากรนำชมและบรรยาย)   

เวลา 12.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน...สถานีวิจัยเกษตรหลวงอินทนนท์     อิ่มอร่อยกับเมนูปลา ที่หลายๆท่านชื่นชอบมี

                              ที่นี้เพียงแห่งเดียว  เช่น เมนูปลาเรนโบว์เทร้าท์รมควัน   ยำผักรวมอินทนนท์  สลัดผักอินทนนท์ เป็นต้น

เวลา 14.00 น.           ออกเดินทางต่อ

เวลา 15.00 น.           ดูการเลี้ยงชะมดเช็ด...เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่น่าจับตามอง  เพราะไขมันจากชะมดเช็ด  เป็นที่ต้องการของตลาด

                               ในและต่างประเทศ  เพื่อนำไปผลิตยาไทยแผนโบราณ-น้ำอบไทย-น้ำมันระเหยที่ใช้สำหรับสปา  ราคา กก.ละ

                               2-4 แสนบาท  นอกจากนี้ยังเลี้ยงให้กินผลกาแฟ   

เวลา  18.30 น.          อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองที่ในเมือง..    

                               อิ่มหนำสำราญแล้วย่อยอาหารด้วยการเดินเที่ยว   สินค้าหัตกรรม สินค้าพื้น  ท่ามกลางอากาศหนาว ก็เพลิด

                               เพลินไปอีกแบบหนึ่ง 

 เวลา 20.30 น.          เข้าที่พัก..โรงแรมรัตนโกสินทร์ผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 

เวลา 05.30 น.           ตื่นนอนรับอรุณยามเช้า เตรียมตัวเก็บสัมภาระขึ้นรถ

เวลา  06.30 น.          รับประทานอาหารเช้าที่...ห้องอาหารโรงแรม

เวลา  08.00 น.          ดูงานด้านการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดหวาน การปลูกพืชหัวที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่   (ชิมข้าวโพดหวาน)

เวลา  09.30 น.                  ออกจาก ม.แม่โจ้....เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

เวลา 12.00 น.           รับประทานอาหารกลางวันที่  The riverside อาหารอร่อย บรรยากาศหรูติดริมน้ำวัง  จ.ลำปาง

เวลา 18.30 น.           ปิดท้ายอำลาทริปนี้ด้วยเมนูปลา เพื่อสุขภาพ...ที่ร้านปลาครัวท่าน้ำอ้อย  ติดริมน้ำเจ้าพระยา

เวลา 20.30 น.           เดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยความปลอดภัยทุกท่าน

 

ติดต่อประสานงาน :   02-945425-6 และ 086-3401713

 

- โอนเงินเข้าบัญชี สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขาเกษตร เลขที่บัญชี 0437123524  

- กรุณาส่งแฟกซ์ หลักฐานการโอนเงินเขียนชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อให้ชัดเจน ทางเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จะติดต่อกลับไปท่าน

                                         ***************************************

 

 


 


 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ ร่วมกับ ม.เชียงใหม่ จัดสัมมนาในงานเกษตรภาคเหนือ

...เทคนิคทำนาอย่างไรให้เหลือเก็บ...

ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกติดต่อกันมาหลายปี ข้าวจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้หลักให้กับประเทศ แม้ว่าไทยจะผูกขาดครองตลาดข้าวของโลกมานาน แต่ในความเป็นจริงแล้วเกษตรกรไทยจำนวนมากยังมีฐานะยากจน ซึ่งหากไม่มีการพัฒนาระบบผลิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น คาดว่าอนาคตเกษตรกรไทยอาจจะต้องทิ้งไร่นาไปประกอบอาชีพอื่น และเมื่อนั้นประเทศไทยคงต้องซื้อข้าวจากต่างชาติเข้ามาบริโภคอย่างแน่นอน

ด้วยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาเชิงวิชาการในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 6 เรื่อง "ทำนาอย่างไรให้เหลือเก็บ" ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00-15.30 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์จากนักวิชาการ นักบริหาร และเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จในการทำนา มาถ่ายทอดให้กับเกษตรกรไทย

การสัมมนาในครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ โทร. (053)944088 หรือ 084-608-9915 ในวันและเวลาราชการ

 

 

ต้อนรับเทศกาลวันวาเลนไทน์  หนาวนี้ที่ดอยอินทนน์ -มหกรรมพืชสวนโลก 


 

Advertising Zone    Close

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...